วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2555


 •  ประวัติส่วนตัว
 •   ชื่อนางสาว ดวงพร  พลเมือง
 •   ชื่อเล่น    จอย
 •   เกิดวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2532
 •   ที่อยู่ 13/1 หมู่ที่ 7 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
 •   คติประจำใจ:
  อย่าย่อท้อต่ออุปสรรคที่พบเจอ.....จงสู้ต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใส
 •   การศึกษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
 •   โรงเรียนที่ฝึกสอน วัดเขาขุนพนม ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช  
 •   สอนระดับชั้น  ป.5 
 •    ครูพี่เลี้ยง  นางพวงน้อย  อิสระไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น